Thinking outside the blackbox
wearing a white hat


Lees meer

Samen met u werken aan digitale veiligheid

Onze maatschappij digitaliseert in hoog tempo. Digitalisering brengt veiligheidsrisico’s met zich mee. CybersecurIT zet zich in voor een veilige samenleving. Ons team bestaat uit gedreven specialisten met een sterke passie voor techniek, psychologie, organisatie en veiligheid.

CybersecurIT richt zich in basis op overheden, organisaties en bedrijven die een belangrijke rol spelen in onze samenleving. Denk hierbij aan gemeenten en provincies, organisaties in de zorg en financiële dienstverlening, maar ook aan bedrijven die te maken hebben met de verwerking van persoonsgegevens.

Het volledig uitsluiten van alle veiligheidsrisico’s in een digitale infrastructuur is een utopie. Dit erkennen is de eerste stap in het verbeteren van de omgeving. Bij gevonden kwetsbaarheden is er zelden sprake van een schuldvraag. Er moet oplossingsgericht worden gewerkt: niet met een vinger wijzen, maar juist samenwerken om tot een optimale inrichting te komen.

CybersecurIT gaat graag vrijblijvend met u om de tafel om te kijken naar de digitale veiligheid van uw organisatie.